Bij het verschijnen van Berichten uit het washok bieden uitgeverij Cossee en Jan van Mersbergen een gratis interactieve workshopavond prozaschrijven aan. Deze avond geeft een goed beeld van de workshops, met de mogelijkheid redactionele opmerkingen te krijgen op jouw verhaal.

Omdat Schrijfcafé sinds de start in 2017 altijd op dinsdagavond plaatsvindt is ook deze online avond op een dinsdag: 25 juni, inloop vanaf 19.45, start om 20.00 uur. (Direct na de EK-wedstrijd Nederland – Oostenrijk.)

De opzet is eenvoudig: proza schrijven aan de hand van een opdracht, dat gezamenlijk bespreken en zo vrijwel ongemerkt een groot aantal facetten van prozaschrijven aan bod laten komen. Iedere keer is vertelperspectief de basis.

Om tijd te besparen wordt er tijdens deze extra avond niet live en zonder voorbereiding geschreven, maar geef ik vooraf de schrijfopdracht, die staat hieronder. Aan alle deelnemers vraag ik deze schrijfopdracht vooraf te maken, zodat op de avond zelf er verhalen liggen die we kunnen bespreken.

De groep is waarschijnlijk groter dan op reguliere avonden, daarom zullen misschien niet alle verhalen aan bod komen, maar wel geeft deze opzet de mogelijkheid een grotere groep mee te laten doen, en om elkaars werk te kunnen reageren. Het idee achter alle workshopavonden is: je leert het meeste van elkaar.

Schrijfopdracht: landweg

Schrijf een verhaal van 300 woorden over twee personages die over een onverharde landweg lopen. De personages hebben een ouder-kind verhouding, de leeftijden laat ik aan jullie over.

De verteller staat ook vrij, je kunt dus in de ik-vorm schrijven vanuit een van deze twee personages, terugkijkend of in de tegenwoordige tijd op het moment van de wandeling zelf. Natuurlijk kun je ook een afstandelijke derde persoon kiezen, in de verleden tijd, of een filmische tegenwoordige tijd. De avonden van Schrijfcafé gaan altijd over de verschillen en de opties die de verteller biedt, en om op deze avond een veelheid aan mogelijkheden te onderzoeken laat ik de perspectiefkeuze juist open.

Verplicht element in het verhaal is een weiland met een afrastering. Het verhaal speelt in de natuur, maar de weg en het weiland en de afrastering zijn door mensen gemaakt, dus cultuur is niet alleen dichtbij maar ook vrij bepalend. Wat er in het weiland staat mag je zelf verzinnen. Ik geef alleen het mooie gedicht van Wim Brands mee:

Ik hou van paarden
omdat ze uit
badkuipen
drinken

Inschrijven

Om je voor deze workshopavond in te schrijven kun je een mailtje sturen naar janvanmersbergen@hotmail.com. Inschrijven gaat op volgorde van binnenkomst, met een maximum van een gemiddelde schoolklas. Een aantal dagen voor 25 juni krijg je op dat mailadres de Zoom-link toegestuurd, die toegang geeft tot de workshop.

Welkom, schrijf ze, en tot dan!